Правознавство - бакалаврський рівень

Мета курсу - формування базових навичок використання засобів обчислювальної техніки та основ інформаційних технологій спеціалістів з правознавства (у юридичній практиці)