Основи авторського права для працівників бібліотек, музеїв, архивів. Проблеми застосування норм авторського права у професійній діяльності.