Управління інноваціямі

Мета курсу: Оволодіння знаннями про сучасні інформаційні технології і системи. Формування навичок та уміння використовувати інформаційні технології в управлінні інноваційною діяльністю.